Termeni şi condiţii

Vă mulţumim pentru utilizarea serviciilor noastre!

Serviciile sunt oferite de CargoHub.ro. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest acord. El stabileşte termenii şi conditiile în care vă punem la dispoziţie serviciile noastre prin intermediul platformei www.cargohub.ro. Dacă folosiţi serviciile sau informaţiile oferite de CargoHub.ro, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea de către dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor de mai jos. Termenii şi condiţiile se pot modifica în timp. Vă recomandam să verificaţi periodic rubrica Termeni şi Condiţii din cadrul www.cargohub.ro pentru a fi la zi cu toate modificările.

Responsabilitatea datelor postate, a conţinutului anunţurilor de transport sau de angajare aparţine exclusiv utilizatorilor – persoane fizice sau societăţi comerciale. CargoHub.ro oferă doar suportul electronic pentru adăugarea datelor. CargoHub.ro nu este responsabil pentru acurateţea şi exactitatea datelor introduse de către utilizatori. Utilizatorii pot fi persoane fizice şi juridice din România sau străinătate.

 

Acord de confidenţialitate

Echipa CargoHub.ro doreşte să protejeze dreptul la intimitate şi la imagine al utilizatorilor portalului. Ne propunem să vă oferim o experienţă online sigură, care să nu vă afecteze în mod negativ viaţa personală. În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile pe care dumneavoastră le introduceţi în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveţi în vedere.

 

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Accesarea sau utilizarea www.cargohub.ro implică acceptarea de către Utilizatori a termenilor şi condiţiilor stipulate în prezentul acord. Se vor respecta termenii şi condiţiile acestui acord pentru accesarea sau utilizarea site-ului şi actualizarea, modificarea, completarea sau schimbarea ulterioară adusă acestui site. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, CargoHub are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor serviciilor CargoHub.ro informaţii şi servicii de cea mai bună calitate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la office[at]cargohub.ro .

 

Aria de acoperire a securităţii datelor cu caracter personal

Acordul de confidenţialitate privind politica securităţii datelor personale, acoperă modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal care vă pot identifica atunci când utilizaţi www.cargohub.ro. De asemenea, se au în vedere şi datele persoanelor juridice, partenere sau nu, care utilizează www.cargohub.ro.

 

Informaţii generale colectate de CargoHub.ro

In unele zone ale site-ului, CargoHub.ro vă cere să furnizaţi date personale, incluzând numele dvs, adresa, adresa de e-mail, telefon, informaţii de contact, informaţii în vederea facturării serviciilor CargoHub.ro şi alte informaţii prin care vă putem identifica. În alte zone ale site-ului nostru, CargoHub.ro colectează sau poate să colecteze informaţii demografice care nu vă pot identifica, cum ar fi: codul poştal, vârsta, sexul, interesele dvs. Uneori colectăm sau putem colecta o combinaţie între cele două tipuri de informaţii. CargoHub.ro utilizează informaţia stocată - detaliile furnizate de dvs la înregistrare şi activitatea desfaşurată pe site-urile noastre - în scopul de a facilita accesul la site, de a îmbunatăţii anumite produse şi servicii şi de a vă informa referitor la ultimele produse şi servicii de care sunteţi interesat.

 

Afişarea datelor personale în spaţiile/domeniile publice ale CargoHub.ro

Informaţiile cu caracter personal postate de către utilizatori în locurile/spaţiile publice aparţinand CargoHub.ro, cum ar fi forum-uri, chat-uri, liste de discuţii, pot fi copiate şi stocate de către terţi asupra cărora CargoHub.ro nu are niciun control. Noi nu suntem responsabili pentru faptul că terţe părţi utilizează informaţii pe care le-aţi postat sau le-aţi facut disponibile în spaţiile publice aparţinând CargoHub.ro.

 

Postarea anunţurilor

Ne rezervăm dreptul (care poate fi exercitat la momentul ales de noi şi fară o notificare prealabilă), de a şterge, muta sau edita aceste anunţuri sau de a restricţiona accesul unora dintre utilizatori. Aceste măsuri pot fi luate ca urmare a nerespectării de către utilizatori a prevederilor legale sau a termenilor ţi condiţiilor de utilizare a site-ului. Dvs. sunteţi singurul responsabil pentru conţinutul mesajelor dvs. Pentru aceasta, trebuie să ştiti că postarea anunţurilor prin intermediul platformelor de comunicaţie puse la dispoziţie de CargoHub.ro este supusă urmatoarelor limitari:
- Anunţurile publicate trebuie să fie complete, conţinând toate informaţiile sau condiţiile aflate în legatură cu anunţul;
- Nu puteţi publica, transmite sau face referire la orice tip de anunţ/mesaj care poate conţine o formă unanim recunoscută în societate ca fiind 'publicitate' la diverse categorii de bunuri şi servicii;
- Nu puteţi publica, transmite sau face referire utilizatorilor sau membrilor CargoHub.ro niciun fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că această trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicaţie puse la dispoziţie de CargoHub.ro sau prin intermediul altor mijloace de comunicaţie;
- Nu puteţi publica, transmite sau face referire în nici un fel la anunţuri/mesaje care conţin recomandări de a cumpara sau de a nu cumpara un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteţi publica sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin informaţii confidenţiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevăzute cu menţiunea 'joc piramidal' sau cu orice altă menţiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta preţul, imaginea sau valoarea de piaţă al unui produs sau serviciu;
- Nu puteţi publica, transmite sau face referire în nici un fel la anunţuri/mesaje care conţin texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, indecente, discriminatorii sau care încalcă în orice fel drepturi ale terţilor sau prevederi legale;
- Nu puteţi publica, transmite sau face referire în nici un fel la anunţuri/mesaje care conţin viruşi sau orice alte secvenţe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcţionalitatea CargoHub.ro sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software);
- Nu puteţi colecta în niciun fel informaţie indentificabilă personal de la utilizatorii sau membrii CargoHub.ro, decât cu scopul unic şi direct de a trimite oferte de transport sau angajare;
- Nu puteţi restricţiona sau elimina accesul unor alţi utilizatori la platformele de comunicatie puse la dispoziţie de CargoHub.ro;
- Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje a căror sursă este ascunsă;
- Nu puteţi publica, transmite sau face referire la niciun fel de 'joc piramidal' sau orice altă activitate menită a înşela încrederea unor alte persoane, precum şi orice activităţi similare unor fapte în privinţa cărora s-a probat în trecut potenţialul infracţional ori potenţialul de a însela încrederea unui utilizator normal al serviciilor CargoHub.ro;
- Nu puteţi publica materiale pe care CargoHub.ro, la simpla sa discreţie, le consideră ca fiind neadecvate, dată fiind nerespectarea de către acestea a termenilor prezentului acord. Nu este necesar a exista o motivaţie în acest sens.

 

Colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către CargoHub.ro

Noi utilizăm informaţiile strânse de pe site-ul CargoHub.ro, indiferent dacă sunt date personale, demografice, colective sau tehnice, în scopul de a administra înregistrarea conturilor dvs., de a soluţiona întrebările dvs., de a îmbunătăţi site-ul nostru, de a consulta utilizatorii în vederea creşterii calităţii produselor şi serviciilor oferite. Utilizarea datelor cu caracter personal de către CargoHub.ro este în conformitate cu reglementările legale în vigoare în legătura cu protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

 

Dezvăluirea şi transmiterea informaţiilor cu caracter personal

CargoHub.ro nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terţe părţi informaţiile dvs. cu caracter personal. CargoHub.ro poate, totuşi, transmite informaţia terţilor în urmatoarele cazuri:
- Cu acordul dvs. ;
- Dacă este necesară transmiterea unor informaţii în vederea furnizării produselor şi serviciilor solicitate de dvs. ;
- În cazul în care informaţia e necesară partenerilor companiei pentru îmbunătăţirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dvs. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de CargoHub.ro doar în masura în care este necesară asistenţa lor;
- Putem transmite informaţii cu caracter personal autorităţilor sau instituţiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinţe dacă:
(a) e prevăzut într-o dispoziţie legală;
(b) protejează drepturile companiei CargoHub.ro sau companiilor afiliate;
(c) previne o infracţiune sau protejează siguranţa naţională;
(d) protejează siguranţa individului sau siguranţa publică;
(e) aceste informaţii sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situaţii.
- în cazul în care activităţile dvs. contravin termenilor şi condiţiilor statuate de CargoHub.ro , sau a instrucţiunilor pentru utilizarea anumitor produse şi servicii;
- în cazul în care CargoHub.ro fuzionează sau e achiziţionată total sau parţial de o altă companie, baza de date e transferată noului operator. În cazul în care CargoHub.ro devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacţionată. În cazul in care vor apărea situaţii menţionate mai sus veţi fi anunţaţi prin e-mail sau printr-un anunţ postat pe CargoHub.ro.

 

Dreptul dvs. de a vă modifica şi sterge datele dvs. deţinute de operator

CargoHub.ro conferă dreptul utilizatorului de a modifica datele de contact înregistrate, unele aspecte de care sunteţi interesat, incluzand noile informaţii despre produse şi servicii lansate. De asemenea puteţi să solicitaţi operatorului ştergerea datelor dvs. oricând.

 

Securitatea datelor

Pentru confidenţialitatea şi securitatea datelor contul înregistrat pe www.cargohub.ro e protejat de o parolă.

 

Feedback

CargoHub.ro oferă posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, întrebari şi sugestii. Orice informaţie care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ţinând cont de dreptul la confidenţialitate şi la imagine al persoanelor.

 

Modificări ale politicii de confidenţialitate

Dacă vom considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidenţialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informaţii pe care le colectăm şi modul în care le utilizăm. Dacă aveţi întrebari cu privire la politica noastră de confidenţialitate vă rugăm să ne scrieţi la office[at]cargohub.ro. Toate informaţiile publicate pe www.cargohub.ro sunt proprietatea CargoHub.ro. Niciun fragment nu poate fi reprodus fără acordul CargoHub.ro.